Vitajte na stránke 

Súkromnej základnej umeleckej školy, Skalka 34, Lietavská Lúčka

Pohľad do budúcna

Poskytujeme základy v jednotlivých umeleckých odboroch a pripravujeme mládež na štúdium na stredných školách umeleckého zamerania, na konzervatóriá a pre odborné štúdium na vysokých školách s umeleckým zameraním.

Vzdelávanie hrou

Okrem vedomostí a umeleckých zručností získavajú žiaci u nás aj vlastné umelecké názory a pestujú si návyky a suverénne vystupovanie pred verejnosťou prostredníctvom pravidelných koncertov, vystúpení, rôznych predstavení, festivalov a súťaží.  

Originalita

Vychovávame deti a mládež k umeniu a pomáhame im objavovať a spoznávať jeho silu, krásu a zmysel. Formujeme mladých ľudí, ktorí sa venujú rôznym umeleckým záľubám.